Dla partnerów

Nawiążemy współpracę w zakresie dystrybucji TLENU INHALACYJNEGO z :

  • placówkami medycznymi
  • sklepami zaopatrzenia medycznego
  • lekarzami
  • firmami farmaceutycznymi/ przedstawicielami medycznymi
  • siłowniami i klubami fitness
  • sklepami sportowymi
  • salonami urody
  • wszelkimi innymi podmiotami zainteresowanymi sprzedażą naszego produktu

Zapraszamy do kontaktu

Rodo
że podanie przeze mnie danych jest dobrowolne i konieczne do prowadzenia korespondencji i podjęcia kontaktu zgodnie z moim zapytaniem i wyrażam zgodę na pobranie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu udzielenia mi potrzebnych informacji.
Rodo4
możliwości wglądu do moich danych osobowych, ich zmiany, ograniczenia przetwarzania, żądania przeniesienia danych oraz wnioskowania o ich usunięcie.